Retourneren en vergoeding

 1. TERUGGAVEBELEID

1.1.      Om de tevredenheid van de Klant te garanderen, biedt Skinlabo hen de mogelijkheid om af te zien van de koopovereenkomst, zonder opgave van reden en zonder betaling van een boete.

Daarom heeft de Klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aangekochte Producten het herroepingsrecht uit te oefenen, dat bestaat uit de mogelijkheid om de ontvangen Producten terug te sturen en de terugbetaling van de betaalde prijs te verkrijgen

1.2.      De voornoemde termijn gaat in op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt of, in het geval van een kar die verschillende Producten bevat die door de Klant in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product in bezit krijgt.

1.3.      Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend

 • bij aankopen van minder dan 50 euro (tenzij het totale door de Klant te betalen bedrag, ongeacht het bedrag van de individuele contracten, hoger is dan 50 euro);
 • in het geval van de levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;
 • bij levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering werden geopend
 • in geval van levering van goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere goederen.

1.4.      Indien de Klant besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het volgende formulier, dat beschikbaar is via de link MODULO_DI_RESO_NL.pdf , per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres van Skinlabo in 10153 - Turijn, Via Varallo 22/A of per pec: skinlabo@poste-certificate.it, alsmede kan hij op deze mededeling anticiperen door een e-mail te sturen naar hoi@skinlabo.com, wat niet de aangetekende brief zal vervangen.

1.5.      Evenzo kan de klant terugkomen als het gekochte product anders is dan het daadwerkelijk geleverde product. In dat geval moet de Klant onverwijld een mededeling per e-mail sturen naar: hoi@skinlabo.com.

1.6.      Skinlabo zal, na de herroeping van de Klant, binnen 24/48 uur na ontvangst van het herroepingsbericht, de Klant per e-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van de wil tot herroeping.

1.7.      In overeenstemming met de wet zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de Producten voor rekening van de Klant en moeten worden gezonden naar het volgende adres: BiBiEsse- UFF. INGETROKKEN/RETOUREN, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italië, binnen veertien dagen na de datum waarop u Skinlabo in kennis heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen (de termijn wordt in acht genomen indien de Klant de goederen terugstuurt vóór deze veertiendaagse termijn ).

1.8.      In geval van beschadiging van de goederen tijdens het transport zal Skinlabo de Klant hiervan op de hoogte brengen (binnen de 5e dag na ontvangst van de goederen in zijn magazijnen), zodat hij tijdig een klacht kan indienen tegen de door hem gekozen koerier en de terugbetaling van de waarde van de goederen kan verkrijgen (indien verzekerd); in dat geval zal het Product aan de Klant ter beschikking worden gesteld voor terugzending, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd.

1.9.      Skinlabo shall not be liable in any way for damages or theft/loss of goods returned with uninsured shipments; upon its arrival at the warehouse, the Product shall be examined to assess any damage or tampering not deriving from transport. If the returned product is damaged, Skinlabo shall deduct a percentage from the refund due, as a contribution to the restoration costs.

1.10.    Skinlabo zal tevens alle kosten van de Klant vergoeden (aankoop van het Product en oorspronkelijke levering ervan; de kosten voor de herlevering zijn uiteraard uitgesloten) binnen 14 dagen vanaf de mededeling van het herroepingsrecht, en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product, door middel van een bankoverschrijving of PayPal. Het is aan de Klant om onverwijld de bankgegevens voor de terugbetaling mee te delen (naam, voornaam, rekeninghouder, IBAN-code).

1.11.    Het herroepingsrecht is echter onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

 • De Producten van Skinlabo worden verkocht in een speciale verpakking; deze verpakking wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de Producten. Voor de regelmatige uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant moet het aangekochte Product dus intact zijn en worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires om schade aan de oorspronkelijke verpakking te beperken);

 

 • de terugzending, tot aan de ontvangstbevestiging van Skinlabo, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant;

 

 • Skinlabo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van de geretourneerde Producten;

 

 • bij aankomst op het bovenvermelde retouradres zal het Product worden onderzocht op eventuele schade of manipulatie die niet het gevolg is van het transport.

 

1.12. De Klant verliest het recht op herroeping wegens het ontbreken van de essentiële integriteit van de Producten (verpakking en/of inhoud), indien Skinlabo vaststelt dat:

 • het ontbreken of de beschadiging van de buitenverpakking
 • het ontbreken of de beschadiging van de originele binnenverpakking
 • het ontbreken van integrale onderdelen van het Product (accessoires, onderdelen);
 • de beschadiging van het Produkt door andere oorzaken dan het transport.

1.13.     In geval van verval van het herroepingsrecht zal Skinlabo het gekochte Product aan de Klant terugsturen, waarbij de verzendkosten in rekening zullen worden gebracht en de betaalde prijs niet zal worden terugbetaald.

1.14.    Er zij op gewezen dat het herroepingsrecht, zoals geregeld in deze clausule, alleen is voorbehouden aan Consumenten Klanten; er is geen herroepingsrecht voor Professionele Klanten.

1.15.    Als u inlichtingen wenst over retourzendingen en klachten, kunt u een e-mail sturen naar hoi@skinlabo.com of bellen naar de volgende nummers: +39 3408570553; +39 011 0243199.